Kannattaako pörssisähkö? – Katsaus marraskuussa 2019

Fiksuostos vertaili kiinteähintaisen ja pörssisähkön hintoja. Lue alta kannattaako pörssisähkö.

Pörssisähkö?

Pörssisähköllä tarkoitetaan sähköä, jonka hinta määräytyy sähköpörssissä. Maksettu hinta on siis sidoksissa sähkön pörssihintaan. Kiinteähintaisessa sopimuksessa sähkön hinta taas on kiinteä tietyn jakson ajan, esimerkiksi vuoden tai kahden ajan.

Teimme kaavion pörssisähkön hinnan kehityksestä eri vuosina. Voit verrata hintoja alla olevaan kaavioon nähden täällä.

Kannattaako pörssisähkö?

Kiinteähintaista ja pörssisähköä verratessa täytyy ensin huomata edellä mainittu niiden erilainen hinnoittelu. Siksi sähkön hintaa ei kannata verrata per päivä, vaan valitsemalla jokin tietty ajanjakso.

Alla on kuvattu pörssisähkön ja yhden vuoden määräaikaisen sopimuksen hinnan ero vuoden 2019 aikana.

Kuvaajasta näkyy, että lähes koko seurantajakson ajan pörssisähkö on ollut kiinteähintaista sähköä edullisempaa. Tammi- helmikuun hintapiikki johtunee tuolloin olleesta kovasta pakkasesta ja siten suuremmasta kulutuksesta, jolloin hinta nousee.

Jos sähköä käyttäisi tasaisesti pitkin vuotta, olisi vuonna 2019 hintaero ollut alla olevan taulukon mukainen

Kiinteähintainen sähkö olisi ollut siis jopa 40 % kalliimpaa verrattuna pörssisähköön. Kannattaako pörssisähkö? Tässä tapauksessa kyllä.

Edellä mainittu esimerkki kuvaa hyvin sellaista sähkön käyttäjää, joka ei käytä lämmityksessä sähköä. Jos sähköä käytetään lämmitykseen, on kulutus suurinta vuoden kylmimpänä aikana. Samoilla hinnoilla laskettuna ero on kuitenkin myös tällöin merkittävä ja erotus samaa luokkaa.
Voit katsoa sähkön spot hintoja mm. täältä.

Kannattaako pörssisähkö?

Vuoden 2019 otannalla pörssisähkö on ollut kannattava valinta. Toki on huomattava, että hinnat vaihtelevat vuosittain, joten tämä vuosi ei ennusta seuraavaa.

Pörssisähkön etuna ja haittana verrattuna kiinteähintaiseen sähköön on se, että pörssisähkössä ostaja maksaa itse hinnan vaihtelun riskin. Kiinteähintainen sähkö siis hinnoitellaan niin ylös, että myynti on kannattavaa, vaikka hinnat vaihtelevatkin. Näin ollen hinnoissa on ns. riskikerroin mukana. Tämä tuo toisaalta turvaa hintaan, mutta toisaalta pitkässä juoksussa kuluttaja maksaa aika tuosta turvasta lisää ja kiinteähintainen sähkö tulee kausivaihteluista huolimatta kalliimmaksi.
Pörssisähkön etuna on myös läpinäkyvä hinnoittelu. Hinta muodostuu sähkömarkkinoilla. Päivän jokaisella tunnilla on oma hintansa (spot-hinta), jonka päälle lisätään arvonlisävero ja myyjän marginaali. Hinta siis perustuu kysyntään ja tarjontaan ja on siten aina ns. oikea.

Kiinteähintainen sähkö on säilyttänyt suosiotaan pitkälti sen tuttuuden takia. Kuitenkin pörssisähkö on erinomainen valinta kiinteähintaiseen sähköön nähden.

-Koti-